11 december 2011

 

Er is de buitenkant en de binnenkant ... lichaam, geest- gevoel, verstand Blijkt dat je die twee moet verbinden om er achter te komen waar het leven om draait.

De verbintenissen tussen die twee geven leven zin en maken het leven ook zwaar?

Zichzelf verminken en zich onbruikbaar maken liever dan een streven naar een ideaal, iets waardevoller.

Zichzelf onaantrekkelijk maken ,zo laat men oordelen waarden en betekenissen aan anderen over.

Verslaving is een vorm van mateloos consumptiegedrag.

iets van buiten naar binnen halen;

Of het alcohol, drugs, sigaretten, sex, vrouwen betreft, het is allemaal voedsel?

De beweging van buiten naar binnen is het tegengestelde van emotie die het van naar binnen naar buiten brengen is.

Verslaving is dus de vernietiging van de emotie. Dronkaards falen en beroven zichzelf van het uitdrukkingsmiddel bij uitstek, de taal, ze gaan lallen;

Wie te veel eet of drinkt maakt zichzelf afhankelijk van iets dat altijd in het bereik is en wat hem of haar nooit in de steek zal laten. Johnny Walker gaat niet weglopen.

 

Er zijn twee manieren voor filosofen om naar de wereld te kijken, zichzelf en ieder ander dan zichzelf.

Voor de éne zit de wereld "in" zijn hoofd, voor de andere ”buiten" zijn hoofd.

Van te veel eten wordt men dik.

Van te veel drinken wordt men dronken.

Verslaving kun je uitleggen door te ”zien” of te ”voelen” hoe je verandert.

Iemand die te veel eet verandert het uiterlijke.

Iemand die te veel drinkt verandert het innerlijke, de binnenkant, de woorden, de geest.

De eerste glazen wijn geven eerst een onherroepelijk, een zalig gevoel van onafhankelijkheid, van een prettige vernietiging. Men kan zijn eigen lot in handen nemen, het verwoesten zonder bemoeienissen van anderen.

De filosoof heeft zich een nobel motief toegeëigend naast onmacht, ook een nobel motief toegeschreven nl. o.a. anderen gelukkig maken.

 

Voor verslaving betaal je een prijs. Men verliest iets ongrijpbaars als betekenis, waarden, zin en geluk Verslaving is het verlangen naar de waarheid, naar het oplossen van een paradox tussen de waarheid en leugens en verdriet.

Verslaving is een vriendschap zonder vriend.

 

 

Rosetta