Sterven met Zin,

Wie is  niet bezig met zingeving,lijden,sterven?Elk op zijn manier zoeken we zin,zelfs diegenen die er ogenschijnlijk geen behoeft aan hebben en die “zin” geven door bv. sportprestaties,concurrentiestrijd en jammer genoeg ook in het negatieve door oorlogen in stand te houden.

Ook omgekeerd zijn er mensen die de zin bevestigen door hem te loochenen. Hoe kan men immers iets loochenen dat niet bestaat,dat is onzin.

Ik weet nochtans niet,indien men zijn eigen zingeving gevonden heeft men daardoor de berusting vindt,de dood aanvaardt,zijn eigen dood. De onzekerheid van de zekerheid. Zekerheid is sterven. Onzekerheid  over het voortbestaan of niet.

Soms denk ik aan die intense en onverklaarbare momenten van een rust en welbehagen dewelke ik zeldzaam ervaar en die dicht aanleunen bij de ervaringen van mensen die dicht bij de dood zijn geweest.

Dit is een zekerheid..als zoiets bestaat “is” het er gewoon, het gene nog geen bewijs is dat dit verder reikt dan ons “mens-zijn”.Men kan er een ganse leven aan besteden aan dat zoeken. Er zijn genoeg boeken over geschreven. Filosofen die met evenveel overtuiging zowel het ene als het andere verkondigen maar er in feite nooit uit geraken.

“Mijn” zin is mezelf ontdekken via de anderen,worstelend soms,proberen niet meer te grijpen,maar los te laten”Aan een geest die stil is,geeft het hele universum zich over”

Ik blijf het veel moeilijker hebben met de dood van anderen die mij lief zijn. Ergens is dat ook niet kunnen loslaten. Ik ben meer op mezelf gericht,want ik mis ze,ik mis hun liefde,aandacht,vriendschap,hun begaandheid met mij. Er is een leegte ontstaan die ik niet direct kan omschrijven. Ik zweef zoals in een luchtbel die me beschermt voor de pijn erbuiten. Eens zal die luchtbel uiteenspatten en zal ik  die pijn moeten doorstaan om verder en beter te kunnen functioneren.

Ik wil eindigen met een eenvoudige boodschap over het voortbestaan,god of geen god. Liefde, die universele kracht,”die” liefde overwint alles tot in het oneindige.

Rosetta

Terug naar verslagen