“Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged “Cupido” painted blind”

Dit is een zin uit een gedicht uit de 15de E.  U hoorde het woordje Cupido, de god die zijn pijltjes afvuurde op mensen om ze verliefd te laten worden.  

Shakespeare 16de E, Romeo and Juliet

Abelard en Heloise, 10 de E, de passie tussen een brilliant filosoof en de Abdis van een klooster.  

Het oudste liefdesgedicht dateert van ongeveer 3000 jaar voor Xtus.  

Wij kunnen dus aannemen dat verliefdheid altijd heeft bestaan, door de eeuwen heen , maar verschillende vormen aannam. Verboden liefdes, onderdrukte liefdes, hoofse liefdes tot vernietigende passies

As Zaterdag is het St Valentijn de dag van de verliefden

Ik zocht even op waar die Valentijn vandaan kwam en, voor mij, het meest waarschijnlijke verhaal is dat ene keizer Claudius rond 300 na Xtus, het huwelijk tussen christenen verbood, maar dat een priester een zekere Valentijn die koppeltjes stiekem wel huwde. Hij werd daarvoor onthoofd en enkele eeuwen later heilig verklaard.  

In Engeland heeft met die H Valentijn terug opgepikt om er de heilige van de verliefden te maken. Maar toen ging dit nog door anonieme gedichtjes of briefjes te sturen naar de geliefde.  

Dit gebruik waaide echter over naar Amerika waar het gecommercialiseerd werd zoals wij hier nu ook bij ons de gevolgen mogen dragen. Commerce vervangt liefde en romantiek.  

Als de romantiek echt tot bloei komt is dat te danken aan Jean Jacques Rousseau,  de tijd van de Verlichting.  

Rousseau schreef romans waar verliefdheid, terug naar de natuur, terug kind kunnen worden, gevoelnes delen , ontplooing belangrijke onderwerpen waren

Ik maak een sprong in de geschiedenis en we zijn 1968 !Een nieuw tijdperk. ”Imagination au Pouvoirdezelfde uitspraken als de franse revolutie van 1789.  

Er komt een culturele omslag, een verlangen naar zelfontplooing. Het is een gouden tijdperk voor de jeugd. De jeugd heeft meer belang, ouderen hebben afgedaan. ”I hope to die before I get old”, ook muziek scheidt jong en oud. Jeugd in de schijnwerpers !

De romantici worden herlezen Goethe, Jean Jacques Rousseau

Wie herinnert zich niet de weide van Woodstock in 1969 jong is de hemel, onbedorven, onbevangen, verbeelding, creativiteit;

De “vrije liefde” is er:Geen fantasieloos huwelijk meer, , naakt zwemmen , geen bh’s meer, vrijgevochten zijn, terug naar de natuur, lange baarden, lange haren, wie herinnert zich dat niet!

Maar evengoed is er die hang naar het spirituele. Drugs, muziek leiden de jeugd naar een soort mystiek gevoel, iets bovennatuurlijks”Love and peace” is hun motto en dat ook is romantiek.  

Liefde is een nostalgisch gevoel naar de “ander” toe.  

Liefde is een verlangen naar iets anders, iets hogers.  

En juist dat verlangen is zo moeilijk onder woorden te brengen omdat het een diep weggemoffeld gevoel is maar,  duidelijk een hang is naar iets ongrijpbaars.  

Ik wou nog iets toevoegen over het sociaal netwerk. Hoe gaat onze jeugd om met romantiek?Sturen ze liefdessmsjes, een tweet, een bericht op fb?

Het antwoord weet ik niet. Maar één ding weet ik

Amor vincit omnia

Liefde overwint alles

 

Rosetta