Van Verlangen naar Fantasie

 

Dames, ik heb goed nieuws voor ons…

Horen wij niet ons ganse leven dat alles de schuld is van Eva “dat ze maar niet in die appel had moeten bijten”?
Sindsdien is alles de schuld van de vrouw, dat zondige wezen.

Nee,nee,zeg ik u ,niet Eva is de schuld maar de slang! Ja, de slang ,,want zij verleidde Eva. Het was de slang die iets deed ontwaken bij Eva nl. Het “verlangen”,

De slang siste Eva toe dat er nog veel meer te beleven viel buiten deze “Hof van Eden”en ganse dagen rond te drentelen met Adam.

Ze siste en siste en overtuigde Eva  uiteindelijk in de appel te bijten hetgene haar leven totaal zou veranderen.

Want,plots zag ze zichzelf en Adam in volle naaktheid en beiden schaamden ze zich.

Door die schaamte voelden ze zich gefaald,ja,gefaald omdat ze het verlangen van God niet hadden kunnen bevredigen.

En wat is dat verlangen van God?Hij verlangt naar de mens en voelt zich verlaten. Hij is eenzaam en roept ”waar ben je?”

Het verlangen van God is zo groot dat het niet te bevredigen valt en zo geeft hij de mens een gevoel van falen en een schuldgevoel.

Het is dus de “ander” (god dus) die te kort schiet.

Het tekort van de mens kan alleen opgeheven worden als de mens het tekort van de “andere”(god)opheft. En zo is de moraal geboren.

Omdat we zelf niet anders zijn dan Verlangen, omdat we samenvallen met het Verlangen kan ik het Verlangen van de “ander” alleen opheffen door het vernietigen.

De moraal is het cadeaupapier waaronder dat andere,dat veel diepere en wezenlijke Verlangen schuilgaat, het verlangen naar macht, seks en vernieling.

De enige die geen geweten heeft is de slang. Voor de slang is het een spel. De slang is de oermoeder van de verleidingskunst.

Zij moet niets vernietigen omdat het haar niets kan schelen daar zij het verlangen van de “ander” niet moet bevredigen,

De slang mag aanspraak maken op alle respect.Zij heeft geen geweten, geen moraal.

Het is het Verlangen die de mens gevoelig maakt voor zwendel, ja, zwendel die zich vermomt in kunst, filosofie, religie, wetenschap.
Ook politiek is voor alles een komedie van bedriegers en bedrogenen. Neem zwendel maar niet serieus, niet negatief, zonder zwendel zijn we niets.
Daarmee is de zwendel van de verleidingskunst de enige redding waarop we mogen hopen, dus de belangrijkste, het “andere” leven nl de “fantasie”.

Wie nieuwsgierig is naar de boom waar hij niet van eten mag, heeft er toch een voorstelling van, hoe vaag en onbestemd ook. En “dat” is Fantasie, dat is de wereld van de kunstenaars, de creatievelingen, de zoekenden, de filosofen.

Rosetta

 

Dit is geïnspireerd door een artikel in mijn dagblad. Velen weten dat ik dweep met het woord “Verlangen” (ik schreef er een column over). Dit artikel gaf me een andere invalshoek over het woord Verlangen, maar ergens komen we elkaar tegen.